Geplaatst op 23 March 2014De jaarwisseling ligt reeds een aantal weken achter ons en zoals ieder jaar komt er in Januari dan een stroom positieve berichten op gang vanuit alle gemeenten die zijn belast met de handhaving omtrent de vuurwerkverkoop. De strekking van deze berichtgevingen houdt over het algemeen in: 'Controle vuurwerkverkooppunten effectief'. Er wordt echter vergeten dat de opslag en de verkoop van het consumentenvuurwerk in Nederland enorme risico's met zich meebrengt. Om deze risico's tot een minimum te beperken zijn hiervoor zogenaamde strenge (landelijke)regels opgesteld door de wetgever, zo luid het in koor.

Echter, de handhavingprotocollen die worden uitgevoerd door autoriteiten zijn gebaseerd op landelijk vastgesteld onjuiste wet- en regelgeving. De ambtenaren die de controles uitvoeren weten vaak niet wat ze moeten controleren en de nadruk wordt vooral gelegd op bouwkundige aspecten zoals brandveiligheid, keuringen van installaties (zoals sprinkler) en informatieverstrekking aan de ondernemer..

Lees meer →

Geplaatst op 2 January 2014Op 2 januari 2014 was ik te gast in het tv-programma Brandpunt Reporter van de KRO. Aanleiding voor de uitzending is de gebrekkige wet- en regelgeving van vuurwerk in Nederland. In augustus en september 2013 trok ik al aan de bel bij twee, door de gemeente Enschede georganiseerde, bijeenkomsten inzake de uitbreiding van opslag van vuurwerk in de gemeente Enschede.

De Nederlandse overheid heeft in haar beleid ten aanzien van vuurwerk nooit oog gehad voor het product vuurwerk. Men creƫerde slechts schijnveiligheid door buiten de Europese wet- en regelgeving te treden. De uiteindelijke verantwoordelijkheid van diezelfde ondeugdelijke wet- en regelgeving kwam bij de ondernemer te liggen.

De erkenningsregeling vuurwerkbesluit, commissie Blankendaal (1999) waaraan ik destijds mijn volledige medewerking heb verleend, en de adviesraad gevaarlijke stoffen (2007), die zeer kritisch waren voor de ov..

Lees meer →