De verdwenen brandblusser

De brandblusser

Op één van de eerste foto’s die zijn genomen op het terrein van S.E. Fireworks, nadat de brandweer bezig is met ‘bluswerkzaamheden’ met haar eigen apparatuur, is te zien dat een brandblusser is verdwenen. In de 85ste verklaring van de mededirecteur Rudi Bakker wordt gemeld dat hem was opgevallen dat op de beschikbaar gestelde foto te zien is dat een brandblusser op het terrein ontbreekt.

Het ontbreken van de desbetreffende brandblusser is een zeer sterke aanwijzing dat er een poging is gedaan om een beginnende brand te blussen.

De bevindingen staan haaks op hetgeen waar onderzoekers altijd van uit zijn gegaan, namelijk de aanwezigheid van een brandstichter. Het aspect van de verdwenen brandblusser was evenwel in een vroegtijdig stadium bij het onderzoeksteam van politie Twente bekend, op dat spoor werd echter niet gerechercheerd, het paste niet binnen het scenario van een brandstichter.

Animatie